Vi är återförsäljare av Global batterier

 

GlobalGlobal

Global Batterier AB är i dag en av de största fristående leverantörer av start, mc och ventilreglerade batterier
på den svenska marknaden. Bland annat levererar vi
stora mängder batterier till båt- och bilindustrin,
försvaret, kommuner och landsting.

Ring oss på telefonnummer:

026-105295